W dniu 11 października 2019r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bytomiu.

W gorącym okresie kalendarza wyborczego- na dwa dni przed wyborami parlamentarnymi, Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz zdecydował się zwołać sesję, podczas której Radni zdecydowali o powiększeniu kapitału zakładowego spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o.

Atmosfera debaty na temat aktualnych problemów bytomskiego klubu sportowego była nerwowa. Na sali obecni byli nie tylko Radni, ale również władze spółki. Mimo to tłumaczenia Prezydenta Wołosza dotyczące specjalnego trybu procedowania nad uchwałą o przekazaniu kwoty 1.900.000 złotych, wydawały się dość lakoniczne.

Debata Radnych była burzliwa, a strony ekipy rządzącej oraz opozycja skupiały się jedynie w okół wątku finansowego. Jak powszechnie wiadomo Polonia Bytom ma od lat poważne problemy finansowe i żadna z ekip rządzących nie była w stanie znaleźć złotego środka na uzdrowienie spółki.

Najbardziej zapalnym punktem sesji było wystąpienie radnego Piotra Buli. Dokonał on zestawienia kwot, które w latach 2015-2019 zostały przekazane na rzecz Polonii Bytom. Jak wynika z tych wyliczeń na rzecz ratowania klubu wydatkowano z budżetu miasta kwotę ponad 14 milionów złotych, a drugie tyle Polonia Bytom otrzymała od sponsorów. Swoje wystąpienie radny Bula zakończył oskarżeniem adresowanym do radnych Bytomskiej Inicjatywy Społecznej - obozu byłego Prezydenta Damiana Bartyli, o przywłaszczenie tych środków. W tej sprawie wypowiedział się radny BIS Tomasz Kupijaj i zapowiedział, że każda taka forma ataku pod jego adresem będzie skutkowała pozwem sadowym.

Naszej redakcji nieoficjalnie udało się dowiedzieć, że w sprawie zarzutu sformułowanego przez radnego wkrótce zostanie złożony wniosek do Prokuratury, będziemy Państwa informować na bieżąco o tej sprawie.

Obrady sesyjne zakończyło głosowanie Radnych- i tak, głosami 24 radnych (przy nieobecności radnej Joanny Stępień) uchwała o przekazaniu kwoty blisko 2 milionów złotych na rzecz spółki Bytomski Sport Polonia Bytom została przyjęta jednomyślnie.

❓Czy dokapitalizowanie spółki, ktore ma ma celu jedynie spłatę bieżących zobowiązań finansowych klubu to rzeczywisty ratunek dla bytomskiej piłki?
❓Jak ten dodatkowy-i kolejny zresztą dopływ gotówki ma pomóc klubowi?
❓Czy przyspieszy on procesy inwestycyjne, na które powoływano się w uzasadnieniu zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta?

Odpowiedzi na te pytania już dziś wydają się być oczywiste, jednak jak wynika z wypowiedzi Prezydenta Wołosza dla naszego portalu misja ratunkowa dla Polonii i przelanie dodatkowej gotówki z kasy miasta, to najbardziej potrzebny i właśnie z tego powodu procedowany w trybie pilnym kierunek działań władz miasta.

 

 

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bytomiu

16 października 2019

Strona główna

Media Społecznościowe